728 x 90

اینجا ایران است

رفتار زن‌ستیزانه نیروی سرکوبگر انتظامی با زنان
رفتار زن‌ستیزانه نیروی سرکوبگر انتظامی با زنان

اینجا ایران است

اقلیمی پرتاب شده از نحوست عطسهٔ ابلیس

به یک فراموشی سرد

اشتباه نگیرید!

اینجا نه سرانگشت محمود غزنوی است، در منخرین جهان؛

به جست‌و‌جوی قرمطی

نه مغول با یاسای پاییزی چنگیز

در تاریخ جهان‌گشای جوینی

اینجا ایران است

مصاف سماجت با کیش زن‌کشی در تصویر

سرزمین امر به منکر!

و نهی از معروف!

سرزمین ربودن عصمت

با اتیکت دین

به حکم حاکم شرع

اینجا زن بودن

جرمی‌ست شوم فرجام‌تر از کفر ورزیدن به خدا

اشتباه نگیرید!

اینجا سکانس «تماشا ممنوع» در دوزخ نیست

با موکلان عذاب

اینجا ایران است

بازگشت ارابهٔ تاریخ

به عصر جست و خیز اورانگوتان

...

اینجا انسان در مدار ویرانی است

برخیز! آی ایران!

این یک دختر ایرانی است.

ع. طارق

۲۶مهر ۱۴۰۰

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات