728 x 90

حجاب!

سرکوب زنان در ایران
سرکوب زنان در ایران

«حضرت آقا» دوباره پیله کرده بر حجاب

مشکلی در جای دیگر نیست الا در حجاب

 

زن ستیزی‌های او محتاج شرح و بسط نیست

لیکن این دوران بود گویای اوضاع خراب

 

گوید «آقا» کار ما بی‌حکمت و بیهوده نیست

«روسری یا توسری» هم نیست از بهر ثواب

 

اندر این اوضاع داغان و قاراشمیش نظام

استرس داریم و هستیم روز و شب در اضطراب

 

خواب از چشمم ربوده باز کابوس قیام

چاره این دیدیم عَلَم سازیم بحران حجاب

 

پاسخش را داد بانویی فهیم و تیز بین

ای فقیه، از ترس مرگ افتاده‌ای بر پیچ و تاب

 

آنچه حل ناگشته مانده سال‌ها در مملکت

بدحجابی هست و اشخاصی به نام بدحجاب

 

گوئیا دیگر نه فقر است و نه زیر خط فقر

کس ندارد مشکل ارزاق و درد نان و آب

 

کارمند و کارگر فرهنگی و کاسب همه

صاحب مسکن شدند و نیستند اندر عذاب

 

رخت بر بسته گرانی فصل ارزانی شده

شد تورم ریشه‌کن تولید باشد پر شتاب

 

از سر بیچارگی بن‌بست و استیصال خویش

ظاهر راهی نمانده جز توسل بر حجاب

 

در خیابان‌ها رها گردانده‌ای سگهای هار

دیر نیست روز تقاص ملت و روز حساب

 

هر چه خواهی ملتی را روز و شب سرکوب کن

زود باشد تا دهندت سخت و آتش گون جواب

 

گودرز - تیر ۱۴۰۱

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/31347869-f206-4415-8012-55f3035186fd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات