728 x 90

خمینی کی بود؟

آتش زدن عکس خمینی دجال و ضدبشر
آتش زدن عکس خمینی دجال و ضدبشر

خمینی پیرکفتاری لعین بود
یگانه دشمن اسلام و دین بود
ز دجّالیت و غدر و خیانت
به دنیا رتبه‌اش بالاترین بود
فساد و فقر و فحشا و فلاکت
ز او سهم همه مستضعفین بود
ره آوردش فقط مرگ و تباهی
درفش و داغ و اعدام و اوین بود
«معاویه» به نزدش چون فرشته
اگر هم عصر این شیخ لعین بود
یزید و شمر دوران بود لیکن
چنین توصیف بهرش کمترین بود
بَتَر از قوم تاتار و مغول بود
وجودش نافی ایران‌زمین بود
رذالت با شقاوت با قساوت
تماماً با وجود او عجین بود
دغلبازی، ریا، نیرنگ و تزویر
برایش پایه و ارکان دین بود
به آزادی و انسانیت و عشق
مرام و مسلک او حقد و کین بود
نظامش نکبت و جهل و جنایت
خودش شیطان ملعون زمین بود

گودرز

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات