728 x 90

سوپاپ اطمینان اعتدال

سوپاپ اطمینان
سوپاپ اطمینان

1-تعریف سوپاپ اطمینان اصلاحات:

سوپاپ اطمینان اصلاحات وسیله‌‌ایست ایمنی- امنیتی که مانع از قرار گرفتن کل نظام و سایر قسمتهای آن در شرایط فشاری بیش از فشارهای طراحی شده می‌شود.

این سوپاپ اطمینان به اسامی مختلفی مثل: سوپاپ اصلاحات، سوپاپ اعتدال نیز شناخته می‌شود.

ویژگی خاص این سوپاپ اطمینان این است که علاوه بر تخلیه فشار داخلی سیستم، نسبت به فشارهای خارجی نیز حساسیت داشته و کنترل می‌کند.

2-چرا از این سوپاپ اطمینان استفاده می‌کنیم؟

بنیادی‌ترین هدف برای استفاده از سوپاپ اعتدال، محافظت از انفجار محفظة نظام و در مرحله دوم سلامت دستگاههای سرکوب و اطلاعات است. یک سوپاپ اصلاح طلبی طراحی شده است تا زمانی که فشار اضافی روی دستگاه ـ نظام ـ وجود دارد، عمل کرده و فشار اضافی روی نظام را تخلیه کند. همچنین برای جلوگیری از کم شدن اختناق مجدداً بسته می‌شود، تا اجزای پراکنده در محفظة داخل نظام رویشان زیاد نشده و توقعات اضافی نکنند.

سوپاپ اطمینان اعتدال ـ اصلاح طلبی ـ یک سیستم کاملاً امنیتی و حفاظتی برای نظام است و در بیشتر موارد به‌‌عنوان آخرین خط دفاعی سیستم در برابر آسیب و انفجار حاکمیت بکار می‌رود.

بسیار مهم و حیاتی است که مطمئن شویم سوپاپ مورد استفاده ما همیشه توانایی و کارایی خود را در برابر تمامی بحرانها و تحولات خطرناک داشته باشد.

لازم به تذکر است که این سوپاپ قابلیت جایگزینی نظام را ندارد و در صورت عملکرد غلط سوپاپ، جدای از انفجار کل نظام، خود سوپاپ هم کاملاً از بین می‌رود. از اینرو ما از سوپاپ اعتدال انتظار معجزه نداریم فقط می‌خواهیم هر زمان فشار داخلی و خارجی از حد مجاز بالاتر برود، باز شده و کمی فشار را تخلیه کند. 

3-علل افزایش بیش از حد فشار در سیستم:

عوامل مختلفی برای افزایش بیش از حد فشار در سیستم و نیاز به‌‌عملکرد سوپاپ اصلاحات وجود دارد اما مهمترین عوامل افزایش فشار در اوضاع و احوال دستگاه نظام به شرح زیر است:

  • بسته شدن مجاری آزادی بیان و اعتراض
  • افزایش حرارت ناشی از بیکاری و گرانی مفرط
  • هدایت اجزای سیستم به سمت زیر خط فقر
  • واکنشهای عصبی و سر و صدای زیاد ناشی از اختناق دستگاه
  • پوسیدگی و پارگی بندهای اطمینان و واشرهای تثبیت نظام
  • از کار افتادگی کارکرد اهرم سرکوب
  • وارفتگی و نشتی واشرآلات سیستم‌های حفاظتی – امنیتی نظام

     -  آتش‌‌افروزی و احتراق در منطقه و...

هر کدام از موارد نام برده می‌توانند به تنهایی و جداگانه برای نظام مشکل ایجاد کنند. در شرایط کنونی که همه عوامل دست به دست هم داده و تمامیت نظام را در خطر انفجار و نابودی قرار داده است سوپاپ اعتدال هم نمی‌تواند نقشی در مهار و کنترل سیستم ایفا کند. این در حالی است که سیستم به‌علت زهوار دررفتگی و پوسیدگی هر لحظه در انتظار انفجار بزرگ و نابودی کامل نظام و سوپاپهای اطمینانش می‌باشد.

به عبارت دیگر در شرایط نرمال، با افزایش حرارت، فشار سیستم به آرامی بالا رفته، سوپاپ اعتدال را تحریک می‌کند و با کمک متخصصان پاسدار، فشار تخلیه شده و انفجار به عقب می‌افتد.

 اما در شرایطی که افزایش فشار بر اثر یک واکنش ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی باشد و چفت و بستهای امنیتی و حفاظتی و اطلاعاتی و کنترلی نظام از هم باز شده و کارایی خود را از دست داده است دیگر  سوپاپ موپاپ و اصلاحات مصلاحات هم در اثر همان واکنش و فشار بیرونی درب و داغان شده و کار به جاهای باریک می‌کشد.

 در این حالت دیگر سیستم‌های کنترلی مونترلی و امنیتی ممنیتی و سرکوب مرکوب هم جواب نداشته و باید غزل خداحافظی با سیستم را خواند.

 ایمان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/48b24eed-a302-4083-a3e1-45d0f0ee973c"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات