728 x 90

شعر زندگی

شعر زندگی
شعر زندگی

با یاد موشک‌باران ۷آبان لیبرتی

(برای آنان که زندگی‌شان تلفیقی است

از مرگ و زندگی، از اشک و لبخند،

از خون و خطر و شالودنی چنین را

جز عشق امکانپذیر نکرده است)

 

زندگی با یکی شدن در مرگ، زندگی در یکی شدن با عشق
زندگی در میان خون و خطر، لحظه لحظه نهان و پیدا عشق
زندگی امتداد اخبار عاجل دوستی به خون غلتید
نوعی از فشردگی در نای، می‌کند تو را مداوا عشق
زندگی انتظار خمپاره دودِ گوگردْ روی رخساره
زندگی سینه‌خیز در آتش، پیش رفتن وجب وجب تا عشق
زندگی به‌رغم ترکش و تیر، واقعاً هر بلیّه در تقدیر
و هنوز علاقه‌مندی به واژه‌هایی چو آب بابا عشق
گاهی از بغض منفجر نشده زخم‌هایی به عمد سـِر نشده
در درونت جهنمی برپاست می‌کند کمک تقاضا عشق
زندگی در مسیر آزادی، مثل این‌که اسیر آزادی...
باشی و هر دم انتخاب کنی یا پی خودت روی یا عشق
زندگیشان همیشه اینطوری است همه‌ٔ کارهایشان فوری است
جنب وجوشی همیشگی دارند تا فرو پوشد این جهان را عشق

 

الف.مهر

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/215f74ff-7999-4765-a805-5ede4c18be47"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات