728 x 90

شما اشرف‌نشانها

تظاهرات یاران مقاومت در استکهلم سوئٔ
تظاهرات یاران مقاومت در استکهلم سوئٔ

به هموطنانی که در برابر دادگاه استکهلم و در برابر جهان همواره می‌خروشند.

 

چقدر عاشقانه باید شعر گفت

که شما را سپاسی باشد؟

چقدر فروتنانه باید در برابرتان ایستاد

شما که سالهاست راه می‌روید و فریاد می‌زنید

در میان آرزوهایتان

فریاد می‌زنید

در میان تپش‌های دل‌هایتان

 

چه روزی بوده است آن روز

که شما را ندیده باشم؟

وقتی که گرما و سرمای فصلهای دردمند

به احترام می‌ایستند

در برابر قامتها و چهره‌های سالخورده یا جوانتان

فریادهایتان

دریایی‌ست از عشق و درد و خنجر

و قامت هر یک از شما سنگری ست

چه ساده‌ام من

چه ساده

اگر بپندارم که شعری می‌توانم نوشت

در خور رنجهای شما.

م. شوق ۲۲مهر ۱۴۰۰

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات