728 x 90

شیخ شیمیایی!

خامنه‌ای و مسمومیت
خامنه‌ای و مسمومیت

دوباره «رهبر» وامانده رونمایی شد

به صحن مدرسه‌ها شیخ شیمیایی شد

 

به جنگ دخترکان با سپاه مخفی خود

دوباره جلوه‌گر قدرت ولایی شد

 

به اعتراض از این جرم و این جنایت خویش

رکورددار سخن گفتن ریایی شد

 

خودش کند و خودش نیز می‌شود شاکی

وقاحت از سخن‌اش غرق بی‌حیایی شد

 

ز اقتدار نظام‌اش که گاز سمی را

به مدرسه‌ها بزند باز رونمایی شد

 

ز فرط واهمه از آن قیام و آن شورش

دچار ترس و جنون گشته و هوایی شد

 

ز روی حس و حواس و غریزه‌اش داند

که از مقام «ولی» موسم جدایی شد

 

چنین بُوَد که از آن بغض و کین حیوانی

نصیب مدرسه‌ها گاز شیمیایی شد

 

بگفت رند و ظریفی که گاری عظما

فتادنش به مسیر فنا نهایی شد

 

وجود او بتر از مار سمی و مهلک

زمان کشتن این مار و سم‌زدایی شد

 

برای رفتن دیو و نظام منحوس‌اش

بیا که موسم آن شورش نهایی شد

 

گودرز – فروردین ۱۴۰۲

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/44552d0a-12af-4b2b-bec0-45e10e325c6e"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات