728 x 90

صدا

قیام ایران...
قیام ایران...

سخن بگو

با لحظه، با آب

صدایت را رودها

خواهند برد

تا دریا؛

آنجا که می‌جوشد

درد با توفان

 

از دلی بگو

که شکست

در سکوت شهر،

از اشکی که نریخت

ز چشم زمان

 

دوباره بگو

از جهش،

و راز گذشتن

از ستاره،

کهکشان

 

صدایت را

خواهند شنید

لحظه‌های عزم

برای خاستن

از خاکستر

در اوج طاقت انسان

 

ف. پویا

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/024df5ab-aa57-40b6-b360-474d1dccbd2d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات