728 x 90

«صیانت از مجازی» صیانت ولایت!

طرح صیانت؟
طرح صیانت؟

مجازی را ز قول «بیت آقا»

بدینگونه روایت بایدش کرد

 

بلای جان ما گشته مجازی

مدیریت به‌سرعت بایدش کرد

 

مجازی «ول شده» بی‌سرپرست است

به هر قیمت صیانت بایدش کرد

 

همان اِعمال فیلتر هست منظور

ولیکن با ظرافت بایدش کرد

 

مجازی آنتن فتنه‌گران است

از این بابت نظارت بایدش کرد

 

دل «آقا» حزین است و پر از درد

علاج درد و محنت بایدش کرد

 

برای دفع این غول مزاحم

سریعا رفع زحمت بایدش

 

عیان سازد همه اسرار ما را

جلوگیری به‌شدت بایدش کرد

 

اگر هشتاد هزار میلیارد گم شد

نهان از دید ملت بایدش کرد

 

مجازی فاش سارد منشأ اش را

از این بابت عقوبت بایدش کرد

 

مجازی گر نیاید راه با ما

شده گمراه هدایت بایدش کرد

 

به تدبیر و روشهای ولایی

فقط بوق ولایت بایدش کرد

 

ترک برداشته دیوار سانسور

مسبب را سیاست بایدش کرد

 

فرو ریزد اگر دیوار سانسور

دگر باره مرمت بایدش کرد

 

صدا سیما که منفور است مطرود

برون از این فلاکت بایدش کرد

 

«صیانت از مجازی» مستعار است

بیان با مکر و حیلت بایدش کرد

 

«عمود خیمه» لرزان و پریش است

به هر قیمت صیانت بایدش کرد

 

در این باره ظریفی نکته‌ای گفت

بدینگونه حکایت بایدش کرد

 

به اعماق جهنم بی‌مهابا

ولایت را هدایت بایدش کرد

 

گودرز – اسفند ۱۴۰۰

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/962b3a7f-03c0-476b-aa3e-fea4aeb0f21a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات