728 x 90

عشق و بسیار شگفتی‌هایش

عشق و بسیار شگفتی‌هایش
عشق و بسیار شگفتی‌هایش
<p style="text-align: left;">برای مجاهد خلق جعفر سهیلیان که جانش را در کار و کوشش بسیار فدا کرد</p> <p>&nbsp;</p> <p>عشق بسیار شگفتی&zwnj;ها داشت</p> <p>تو یکی بودی زان دنیاهاش</p> <p>&nbsp;</p> <p>پهنه&zwnj;هایی گم و ناپیدا داشت</p> <p>تو یکی از آن ناپیداهاش</p> <p>&nbsp;</p> <p>یکسره شعله و شیدایی بود</p> <p>تو یکی بودی زان شیداهاش</p> <p>&nbsp;</p> <p>هر دم از دست و <span>دلت</span> می&zwnj;جوشید</p> <p>کفی از تاب و تب دریاهاش</p> <p>&nbsp;</p> <p>جان بی&zwnj;تاب شهابی بودی</p> <p>در شب میهن بی&zwnj;فرداهاش</p> <p>&nbsp;</p> <p>می گذشتی ز دل حادثه&zwnj;ها</p> <p>فارغ از زندگی و سوداهاش</p> <p>&nbsp;</p> <p>گم نخواهد شد هر کس چون تو</p> <p>جان فدا کرد پی <span>رؤیاهاش</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>م. شوق۲۶ شهریور۱۴۰۲</p>
										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/bdf235db-ade4-4022-92b1-d54912533caf"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات