728 x 90

کاری از روزبه عماد

موزیک‌ویدیو «خائنان تاریخ»

خائنان تاریخ
خائنان تاریخ

خائنان تاریخ، سرنوشتی مشترک دارند؛ در سایه‌ٔ دیکتاتورها نفس می‌کشند؛ از خون بهترین فرزندان خلق ارتزاق می‌کنند و سرانجام، زیر آوار نفرین و نفرت مردم دفن می‌شوند!