728 x 90

هلا رزم‌آوران گرد خوزستان

اعتراضات مردم خوزستان
اعتراضات مردم خوزستان

هلا رزم‌آوران گرد خوزستان

هلا آتش برافروزان گردستان

هلا از خشم، گلگون چهره چون خورشید

بپا دارندگان سرفراز آتش عصیان

عطش دشت و دیارت سوخت گر یکسر

شدی باران تو بر دشت جگر عطشان

دمیده لاله‌ها در دشت اندر دشت

ز خون پاک سرداران خوزستان

صف اندر صف به‌میدان آمده دشمن

زمین آلوده باید کرد از خوناب دژخیمان

بکوبید پاکپازان ضربه بر طبل نگونسازی

که تا بینیم روز تخت و باروشان نگون‌ساران

از حامد. ص - ۲۹تیر ۱۴۰۰

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات