728 x 90

پرستاران

نرجس خانعلی‌زاده
نرجس خانعلی‌زاده

تقدیم به همه‌ٔ پرستاران و پزشکان و کارکنان درمانی که جانشان را در جنگ علیه کرونا فدا کردند.

 

پرستاران پرستاری نمودید

به جان و زندگی یاری نمودید

اگر قدر محبت عالمی بود

دو عالم هم به قدر آن فزودید

***

پزشکان! جان فدای جانتان باد

فدای عشق و آن ایمانتان باد

بسی حرمان در این میدان کشیدید

همه جانهای ما قربانتان باد

***

بهاران آمده؟ یا این خزان است؟

که جان خلق چون برگ رزان است

کنار راه و در هر گوشه‌ٔ شهر

و باد مرگ از هر سو وزان است.

***

نگه کن پیکر همشهری ماست

که افتاده ست و مرگش از کروناست

چه کس کشته ست این خلق خدا را

همه دانند قتلش کار ملاست

***

دلم از مرگ مردم زار زار است

خدایا این چه کارست این چه کارست

بلا بر جان خلق انداخت ملا

جنایتهای شیخان بیشمار است

***

به روی سفرهٔ ما نیست نانی

ز ما بیمار گشته یک جوانی

درین خانه نمی‌دیدی تو نانی

کنون ترسم نبینی زنده، جانی

***

به‌رغم درد، عشقی هست و شوری

به‌رغم سوگ و حرمانها، سروری

که گردد واژگون بنیاد غمها

ز شهر ما کند شادی عبوری

***

بپا می‌خیزد این میهن دوباره

ز نو می‌روید این گلشن دوباره

سرایی را که تاریکش نمودند

چراغ ما کند روشن دوباره

 

م. شوق

۲۰فروردین ۹۹