728 x 90

کارتن

کارتن خواب؟!!
کارتن خواب؟!!

کارتن، خواب خیابان را بگو
خواب پل، پاساژ، میدان را بگو


روی پل یا زیر گذر پای درخت

خوابهای مرد بی‌جان را بگو

خواب آن یخ کرده کودک بی‌لحاف

دور از بابا و مامان را بگو

در سر بابا و مامان نیمه‌شب

خواب ناز نور چشمان را بگو

هر چه را که می شنیدی طول شب

قصه‌ٔ بی‌سر پناهان را بگو

می شوی معروف چون ویکتورهوگو

حال و روز بینوایان را بگو


او هزاران برگ در قصه نوشت

تو فشرده، شرح ایران را بگو

کارتن یک شعر بر پشتش نوشت

گفت با هر صاحب وجدان بگو

این زمان از قصه گفتن درگذر

شرح این غم را پس از طوفان بگو

م_شوق