728 x 90

کهکشان ایران

گردهمایی اجلاس سالانه مقاومت - اشرف ۳
گردهمایی اجلاس سالانه مقاومت - اشرف ۳

برای گردهمایی و تظاهرات سالانه مقاومت برای آزادی، معروف به «کهکشان»

 

ای میهن اسیر و به زنجیر شب‌زیان

اشغال دیو و دد شده خاک تو سالیان

گر چه غبار و تیرگی و فقر و اختناق

پوشیده آسمان و زمینت به هر مکان

در درد و رنج و زجرو عذابند مردمت

با دار و تازیانه و زندان ظالمان

در شهرهای پر شده از فقر و اعتیاد

قربانیان و طعمه فقرند کودکان

اعدام و حبس و زجر جوانان پاکباز

سرکوبی زنان و تحقیر دختران

آری به عمق فاجعه هر کو نظر کند

هفتاد من مثنوی است گر شود بیان

با این همه فجایع و با این همه ستم

قلب تو پر تپش بماند و بماند در این جهان

خور شید پر فروغ تو ای میهن عزیز

از کهکشان بتابد و روزت شود عیان

هر کهکشان نوید رهایی میهن است

میعادگاه عاشقان وطن گشته کهکشان

 

گودرز

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات