728 x 90

زبان درازی عظما !

عظما و اشک تمساح
عظما و اشک تمساح

زبان درازی عظما در رابطه با تظاهرات در آمریکا

به‌خاطر کشته شدن یک مرد سیاهپوست توسط پلیس

سیاهپوستی که در «مینیا پولیس‌» مُرد

دل «آقا» ز داغش سخت افسرد

غم «‌جرج» و ستمها بر سیاهان

نموده بیت آقا را پریشان

بخواند روضهٔ مرگ سیه پوست

که گویا «اولیای دَم» فقط اوست

به‌قول تو اگر در قتل آن شخص

زبانی بس دراز دارد فلان کس

پس از سرکوبی و کشتار آبان

که کُشتی از زن و مرد و جوانان

زبانت بود از فرط وقاحت

دراز‌ ابزار توجیه جنایت

ولیکن این درازی زبانت

ندارد بیش از این نفعی برایت

ظریفی گفت ای شیخ دغلباز

بگویم نکته‌ای را رک و رو باز

سیاهپوست‌دوستی‌ات سودی ندارد

نظامت راه بهبودی ندارد

تمام تار و پودت ضدانسان

مشو غمخوار و دلسوز سیاهان

قیام و شورش و خشم جوانان

کند جارویتان از خاک ایران

گودرز - خرداد۹۹

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a34b6da4-c140-4725-8f7b-912e5c3dc8d7"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات